Saturday, June 22, 2024

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 25 ဢၼ် ယွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵိုတ်းလွင်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 25 ဢၼ် ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉဝႃႈ တေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မေႊဝႃႈ – တိုၵ်းသူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ် ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမိုဝ်းထူပ်းပၼ်ႁႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိင်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိင်ႈမိူၼ်ဢီးၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းၼႆ တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢိုတ်းႁႅတ့်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ် 5 ယိူင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢၢၼ်းႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၸတ်းလႆႈသေပွၵ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်းၸိုင် တေပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်မႃးပၵ်းတင်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ႁၢမ်ႈလွင်ႈဢူၼ်းယၢႆႉငိုၼ်းတွင်း တၢင်းၼႂ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ တၢင်း ၼွၵ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း၊ ႁၢမ်ႈသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ႁၢမ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပရိတ်ႉထဵင်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈယူႊရူပ်ႊ ဢေႃႊသတေးလျႃႊ ၵၼေႇတႃႇ လႄႈ ၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇၶဝ် ႁၢမ်ႈပၢႆး မၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 161 ၵေႃႉလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ 75 ဢၼ် ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉ တူၺ်းလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း Justice For Myanmar (JFM)  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း