Saturday, June 22, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပျီႇထွင်ႇၸူႉ) ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ၶူဝ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလၢႆလင်ၵေႃႈ ပုတ်းၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ လူင်ပွႆႇသႂ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပႆႇလႆႈမႄးၵေႃႇၵၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ် သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇၼႆသေတႃႉ မၢင်တီႈ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၸူးၵၼ်လႆႈ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇ။

ရူတ်ႉၵႃး တိတ်းၶမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ ရူတ်ႉၵႃး တိတ်းၶမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ

ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ တႃႇၵႂႃႇၸူးထိုင်လႆႈတီႈတႃႈယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇတၢင်းထိူၼ်ႇတၢင်းလတ်းဢဝ် – ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်တႆႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸူႉသေ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၸူးၵၼ်လႆႈပဵၼ်တွၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ 1 – သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ – မိူင်းလီ – လႃႈသဵဝ်ႈ။ 2 – ၵူတ်ႉၶၢႆ – လွႆသၢမ် သိပ်း – လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸူႉသေ  ၽႄဢွၵ်ႇၾၢႆႇၶႂႃ ၵႂႃႇတၢင်းၵႃလႅင် – တႃႈၼမ်ႉသၢႆးၶၢဝ် (ပၼ်ၵႃႈၶၢမ်ႈတိုဝ်ႉ 20,000 ပျႃး) – မိူင်းယဵၼ် – တၢင်းၽႄ – ၵႂႃႇၾၢႆႇၶႂႃထႅင်ႈ တေထိုင်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။  

ရူတ်ႉၵႃး တိတ်းၶမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ ရူတ်ႉၵႃး တိတ်းၶမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ

3 – ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ – သီႇပေႃႉ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။  4 – သႅၼ်ဝီ –  ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ – ၼမ်ႉၶၢႆ – ၵျႃႇယၢင် – လႃႈသဵဝ်ႈ။ 5 – ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ။ 6 – ၼမ်ႉၶမ်း – မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင်။ 7 – ၵူတ်ႉၶၢႆ – တႃႈမိူင်းငႅၼ်း – မိူင်းၸီး။ 8 – တႃႈမိူင်းငႅၼ်း – တၢၵ်ႇၼၢႆး – တီးမႃႉ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ။ 9- ၼမ်ႉၶမ်း – မိူင်းဝီး – ၼမ်ႉတူႈ။ 10 – လႃႈသဵဝ်ႈ – တူၼ်ႈတီး။ 11 – လႃႈသဵဝ်ႈ – ပၢင်သၢင်း။ 12- လႃႈသဵဝ်ႈ – လၢဝ်ႇၵၢႆး  ၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းယေႃ – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈ တၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – မိူင်းယဵၼ် – မိူင်းပႃး – သႅၼ်ဝီသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေပိၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ 5 ဝၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ရူတ်ႉ ၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶၢင်ႉၶမ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၶိုၼ်းဝၢႆႇႁူဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ထုင်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း