Wednesday, March 22, 2023

ၽၵ်းတူလူင်မိူင်းၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၽၵ်းတူလူင် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး- ၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၽၵ်းတူလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ။ တီႈမူႇၸေႊ တင်း မိူင်းမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၸေႊၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မူႇၸေႊ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမႅတ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးလင် ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊႁဝ်းသေ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လႆႈတဵၵ်းႁူဝ်မႄႈမိုဝ်းၵူႈၼိဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင်မႃး ၶဝ်တေၸွမ်းႁႃ တူဝ်လႆႈငၢႆႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်မိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈသၵႅၼ်းၵူႈၼိဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶဝ်မၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သေ ၵမ်းၼႆႉ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶဝ်သမ်ႉ လႅပ်ႈႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ၶိုၼ်းမႃးတႄႇႁဵတ်းၶိုၼ်း ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈတဵၵ်းႁူဝ်မႄႈမိုဝ်းၵူႈၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊ တေၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႄႇထတ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းလႄႈ လႆႈၸုၵ်းပႂ်ႉႁိုင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် ႁႂ်ႈတဵၵ်းႁူဝ် မႄႈမိုဝ်းလႄႈ ဢဝ်လႆႈႁိုင်ပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းႁူဝ်မႄႈမိုဝ်း ။ တၢင်းၾၢႆႇၶႄႇၶဝ်တႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် တီႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတင်း ႁူဝ်မႄႈမိုဝ်း၊ ၵူဝ်မၼ်းမီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းဢၼ်ပွမ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ မီးမႃး 5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ တင်းမူတ်းတေမီး 3 တီႈ တီႈၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈၽၵ်းတူင် မၢၼ်ႈဝဵင်း၊ တီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽၵ်းတူၵၢင်(ရွှေနန်းတော်)လႄႈ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ(ဆင်ဖြူ) ။ တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉတႃႇလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။ တီႈၽၵ်းတူင်ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇသမ်ႉ ဝႆႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၵႂႃႇမႃး တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း