Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႃႈၵေႃႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 5 ၵေႃႉ။

ၶွၵ်ႈလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 22/5/2018 ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉ ယဵတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး 5 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ထႅင်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢၼ်တေ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵေႃႈမီးယူႇ။ ၼႂ်းႁွင်ႈၶင်တီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႈမီးထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၾၢႆႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇမႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင် – ၼႂ်းၶွၵ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်း 17 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈၶင် ဝဵင်းလွႆလႅမ် မီး 3 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈၶင် မူႇၸေႊ ၵေႃႈမီး 3 ၵေႃႉ ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မေ ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ မိူဝ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတုၵ်းယွၼ်းလၢႆၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ၺႃး တီႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ် သေၵမ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်း SSPP ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇ ငိူၼ်ႈၶႆ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်းသင်၊ ဝၼ်းၵုမ်းၶင်သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ယဝ်ႉလႄႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ် တေပူၼ်ႉၶၢဝ်းၵုမ်းၶင် သေ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ” – ဝႃၼႆ။

ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းၺႃးၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၺႃးတီႉ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 2013-14-15 ။ ၺႃးတီႉၽွင်းလတ်း ဝၢၼ်ႈ လတ်းသူၼ်ၵႂႃႇ သူင်ႇၶဝ်ႈ သူင်ႇၼမ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းမီးၼႃႈသိုၵ်း။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ယုၵ်းယၢင်ႇလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ် မီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ထႅမ်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ် ၸုမ်းဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ/ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၶိုင်ႁႃလၢႆးမႂ်ႇဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း