Saturday, May 18, 2024

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးသုတ်းမုၼ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 80 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈထၢတ်ႈ(ၵွင်းမူး) ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း တူႉပူႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 80 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ( လုင်းပွၵ်း) ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၵုင်ႈ ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်း တၼ်းလႆႈ မွၵ်ႈ 8 လိူၼ်သေ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈထၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

လုင်းၸၢႆးထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 80 ၼႆႉယဝ်ႉ။ လႅပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေဝူၼ်ႉၼမ်။ ပေႃးတူၺ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼႆ တိုၵ်ႉၼုင်ႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်း မွၵ်ႈလႆႈ 7-8 လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈလႅပ်ႈသဵင်ႈၸႂ် လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇ မီးလုၵ်ႈလၢၼ်သေၵေႃႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈဝႆႉသေ လႅပ်ႈသဵင်ႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းလႄႈ ၸင်ႇၽႅၼ်ၶေႃး တၢႆႁိုဝ် ဢမ်ႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆ တူႉပူႇ (လုင်းပွၵ်း) ဢႃယု 80 ပီၼႆႉ သူင်ႇၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တူႉပီႈ(မုၼ်ၸၢင်း) ထႅင်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈၵဵင်းတၢင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်း လင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ (ႁူဝ်ယွႆႈတိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်ထႅင်ႈ) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း