Saturday, June 15, 2024

ပၢင်သွၼ် လၢႆးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 60 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း 60 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ လၢႆးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-05/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးႁေႃးလိၵ်ႈလူင် တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ဝေႇလုဝၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈ လူင်ၼႆႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် မႃးသပ်းလႅင်းၼႄ လၢႆးတင်ႈသဵင်၊ လၢႆးႁုပ်ႈသဵင်၊ လၢႆးသဵင်ၵႂႃႇမၼ်း တေလႆႈ ၵွင်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈဝၢင်းသဵင်/ ၵိုတ်းသဵင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်းထႅင်ႈ ၵၢၼ်လူမၼ်း၊ ၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇ/ ၵၢၼ်ႁေႃးမၼ်း ၸဵမ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တေလႆႈဝႃႈ ၶႅမ်ႉတႄႉၶႃႈ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၾိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇလူ ဢမ်ႇႁေႃး ၵၼ်ၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၵူဝ်မၼ်းမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ ၵူၼ်းသႅၼ်းႁၢတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဢိၵ်ႈလူၺ်ႈ ပၢၼ်းတၵ်ႉတႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈႁဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႃးၶိုၼ်ႈၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလူင်ၼႆႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸရေးၵေႃႇမိူင်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၸရေးမွၼ်းသႅင် ၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႈတူႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် မႃးပူင်သွၼ်သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်းၸိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ/ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 10 ပီပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉမိူင်း တိူၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ဝေႇလုဝၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း