ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉမႆႉ 35 တၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ မူႇၸေႊ တီႉမႆႉ 35 တၼ်ႊ တီႉပႃးၵႃး 6 လေႃႉ 3 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ႁူမ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢႆၾၢႆႇသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တီႉလႆႈမႆႉသၵ်းလႄႈ မႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ တႃႇ 205 တုမ်၊ တင်းၼၵ်း 35.0044 တၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်းႁုပ်ႈဢဝ်မႆႉဝႆႉၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ တူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်မႆႉၼၼ်ႉ မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသျိၼ်ႊႁေႃႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတုမ်မႆႉယႂ်ႇမႆႉလူင် မႆႉသၵ်း မႆႉတိုင်း ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သူင်ႇၶၢႆတၢင်းၵၢတ်ႇမိုတ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ၊ တၢင်းလိၼ် တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပီးလူင် မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇတီႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

Photo – Forest Department

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here