Thursday, June 20, 2024

ၼၢင်းယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်  ဢႃယု 14 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ သယၢမ်ႊ ၽႃႊရႃႊၵွၼ်ႊ  ၵၢင်ဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ  တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  – “ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၼႆႉသေ  လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ မၼ်းယိုဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ။ပဵၼ်ၵွင်ႈ 9 mm ။ၵူၼ်းတၢႆ  2 ၵေႃႉ ပႃးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း တေမီးမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ” – ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းသေတၢႆထင်တီႈၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ သမ်ႉပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸိုဝ်ႈ မမူဝ်းမျိၼ်ႉ   ။  ဝၢႆးသေမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉလူင်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ သယၢမ်ႊ ပရႃႊၵွၼ်ႊ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။

မႄႈလဵင်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ  မမူဝ်းမျိၼ်ႉၶဝ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ 3Plusnews ဝႆႉဝႃႈ – “ လုၵ်ႈၸၢင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႂ်လီဢေႃႈ မေႃၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ငိုၼ်းလိူၼ်မၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် သုၼ်ႇလႆႈမၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈသုမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေသူင်ႇငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူႈလိူၼ် တေႃႇပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတၢင်ႇဢဝ်လိူင်ႈတၢင်းၽိတ်းၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉဝႃႈယႂ်ႇ လူဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ မႃးထင်ယူႇသဝ်းၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်လီ လႆႈလွတ်ႈၽေးယူႇသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယူႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမႅၼ်ႈတၢင်းသေ မီးၽေးထိုင်သၢႆၸႂ်။ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်။

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ တေႃႊသၵ်ႊ သုၵ်ႊဝိမူၼ်ႊ (พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล) လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “ ၸၢႆးၼုမ်ႇၼႆႉ လဵၼ်ႈၵဵမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇယင်ႉဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေ တိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢမ်ႈယူတ်းယႃ တူဝ် တီႈႁူင်းယႃပၢႆးၸႂ်မႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢႆးၸႂ်မၼ်းသေ မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ

ၶၢဝ်ႇၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 14 ပီ ပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ တူဝ်ႈထိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းလၢႆမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးလႄႇလၢဝ်းၼႂ်းမိူင်း။

သိုဝ်ႇ Thai PBS ႁၢႆးငၢၼ်းပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ ဝၢႆးသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေးပႃး ။ လႆႈႁၼ် မီး မၢၵ်ႇၵွင်ႈလၢႆသႅၼ်း 10 ဢႅပ်ႇပၢႆ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵသိၼ်းလၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈ 1 ပပ်ႉ လႄႈ ၽႅၼ်ႇတႃႇယိူင်းယိုဝ်းၸၢမ်းမိုဝ်းသိုဝ်ႈၽႅၼ်ႇၼိုင်ႈ” – ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇထႆး လၢႆလၢႆဢၼ်တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈၵႂႃႇၾိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈမႃး၊ ဝၢႆးလင်ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းမိူၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ မိူၼ်မၼ်းၸၼ်ၽႅၼ်မႃးဝႆႉယဝ်ႉလီငၢမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ဢိင်ၼိူဝ်မၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း၊ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီသေ မၼ်းၸၢႆးလႅပ်ႈတေလွတ်ႈပူၼ်ႉတၢင်းၽိတ်းယူႇ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တေပဵၼ်ႁိုဝ်ထႅင်ႈတႄႉ တၵ်းလႆႈသိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း