Monday, May 29, 2023

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇႁူႇၸတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ( ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ) ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တီႈဝဵင်းတွင်ႁူႇၼႆႉ မီးမေႃသွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ၊ၸႄႈဝဵင်းၽိဝ်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၶႃး  ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်း ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ တႃႇၸုမ်း ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ  တေႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇတေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉလၢႆလွင်ႈ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် ထုင်ႉပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ( မႃးတီႈ ၸၢႆးထီးၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း)

ၸၢႆးထီးၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် မီးတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ တၢင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၼိမ်သဝ်း   ။   ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼမ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၸိုၼ်ႇသေႁဵတ်း မႃးၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း  ယဝ်ႉၵေႃႈ  ပိူၼ်ႈၵူဝ်သေ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းပၼ်ႁႅင်း။  ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ(26) ထိုင် ဝၼ်းတီႈ(31) လိူၼ် March 2023 တီႈၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်။  

ၸၢႆးထီးၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းတွင်ႁူႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေႃႈလဵဝ်ႁဝ်းၶဝ် ၽုၺ်ႇ ပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပေႃးယဝ်ႉပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈလူင်းပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး ၵူႈဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတင်းမူတ်းတေမီးယူႇ15 ၵေႃႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ တၢင်းမူတ်းၵေႃႈ မီး(18)ၵေႃႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(5)။ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃသွၼ်ၶဝ် မႃးၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 18 ၵေႃ့။ ၵူႈပီ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယိုတ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇသုၵ့်ယုင်ႈတႄႉ မီးၵူၼ်း ၼုမ်ႇလႄႈ မေႃသွၼ်ၶဝ် မႃးၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ဝဵင်းတွင်ႁူႇၼႆႉ မီးၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပၵ်းယူႇႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မၢႆၼိုင်ႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁၢင်ႇၵႆတၢင်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 175 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း