Saturday, May 25, 2024

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇတင်းၼမ်

Must read

ၽွင်းၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇယူႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈယႃႉ တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းတင်းလင်သေ လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်း ၶႄႇၸမ် 30,000 ယႂၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ။

ႁူးလႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူးလႅင်း(ၽၵ်းတူပွင်ႇ) ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးယႃႉ တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ၵႂႃႇပိုတ်ႇတူၺ်းတိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈယႃႉ တိူၵ်ႈၼၼ်ႉၵွႆသေ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းၼႂ်းမၼ်း ပဵၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 30,000 ယႂၼ် (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 9 လၢၼ်ႉပျႃး) တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ပွၵ်ႈၽႅဝ်မႃး မႃးယူႇတင်းဝၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပိူၼ်ႈလၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶဝ်ၸင်ႇၵႂႃႇပိုတ်ႇတူၺ်း တီႈတိူၵ်ႈၵဵပ်း ငိုၼ်းၶဝ် မၢႆလပ်ႉ Password မၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ တီႈတိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း မႃးဢဝ်ၵၢၵ်ႇသေႃး ပိုတ်ႇ တူၺ်းၵေႃႈ ငိုၼ်းၼႂ်းမၼ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း ပဵၼ်ငိုၼ်းၶႄႇမွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇယႂၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလၵ်ႉ ဢမ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵွႆသင်။ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ် မႃးယႃႉတိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းသမ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ ၸင်ႇႁႃထိုင် ၶိုၼ်း တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉမၼ်းလႄႈပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉသေဢိတ်း။ ၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉဝၼ်းလႂ် ယၢမ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ဝႃႈၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းယေး ယႃႉတိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ၸင်ႇႁႃပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈမီးၵူၼ်းလၵ်ႉယူႇသေတႃႉ လၵ်ႉၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်ၵူၺ်း ။ ပိူင်ပဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ၼွင်လႅင် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်း 50 သႅၼ် ပၢႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယဵၼ်။ ယိုင်ႈ ၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်လႄႈ တင်ႈ ၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈမီး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း