Wednesday, April 24, 2024

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် မွၵ်ႇလၢၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢႃယုမီး 129 ပီ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး ၺႃးၾႆးၽဝ်ယႃႉလူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီလူင်လၢင်၊ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်။

ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇ ဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး တိူင်းၸေႈၵႅင်း

ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းဢၼ်မီးဢႃယုႁိုင်ၼၢၼ်းသုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃးဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၶဝ်ႈၽဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လႄႈ 15 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

- Subscription -

မုၼ်ၸဝ်ႈၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် ႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈပၢင်ႇၵႂၢင်ႈ သဵင်ႉပီႊတိူဝ်ႊ ႁေႃၶမ်းဝႃႊတီႊၵၼ်ႊ တီႈဝဵင်း ရူမ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႊတလီႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ။ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းလႆႈႁူၺ်းၸူဝ်းဢဝ်ၵူၼ်းမႃး ၶိုၼ်ႈၵျွင်းဝႆႈၽြႃးၼၼ်ႉယွၼ်းသူးပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်-ဝႃႈၼႆ။

ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇ ဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး တိူင်းၸေႈၵႅင်း

လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူင်းႁေႃတီႈၵိူဝ်းယမ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉမၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈသိုၵ်း ၼႆသေ ၽူႈၼမ်း ၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉယၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၸမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း