Saturday, July 20, 2024

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းၵႂႃႇတေႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵၼ်

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်လူလွမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈသုၼ် ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service – OSS) ၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 7 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လူလွမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၸွမ်းပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈသုၼ် One Stop Service ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ပေႃး တေၶဝ်ႈထႅဝ်/ ၶပ်ႉထႅဝ် တေႃႇဝတ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႅၵ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် 3 ၸုမ်းသေ ၸွႆႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ။ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၾၢႆႇတူၺ်းလူ လွမ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းသမ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်မႃးၸွမ်း မိူဝ်ႈၽွင်း ၶဝ်တိုၵ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်/ ၶပ်ႉထႅဝ်ယူႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ် တေလႆႈဢုမ်ႈလုၵ်ႈၶဝ် ႁွပ်ႇလုၵ်ႈၶဝ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇႁပ်ႉလဵင်ႉတူၺ်းဝႆႉပၼ် မိူဝ်ႈၽွင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်တေႃႇဝတ်းယူႇၼၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉ ၵူဝ် ၶဝ်ပဵၼ်လူမ်းၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇတေၸႅၵ်ႇၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်ႊဝႆႉသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈ မႃးလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈသုမ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတင်ႈဝႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တင်း သုၼ်ႇတူဝ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈသုၼ် One Stop Service ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပွတ်းၼိူဝ် တႃႇ 17 ၸႄႈတွၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်းလႄႈ ၵမ်ႇပူးၶျႃး ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႇဝတ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵၼ် တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/ 2018 ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵူႈဝၼ်း ဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉ ထိုင်တီႈပဵၼ် လူမ်းပဵၼ်လႅင်ႉၵေႃႈမီး။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း3 လိူၼ်ၼႆသေတႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈဢဝ် ဝႂ်ၶိဝ်ႊဝႆႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း