Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 113 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ဝူဝ်း၊ သၢႆးၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇၶိူဝ်လႄႈ ၼမ်ႉၵၢတ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ ယူႇ ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ တင်းမူတ်း လင်ႁိူၼ်းမီး 57 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 113 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA  သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း RCSS/SSA  သမ်ႉ မီးဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉဢွၼ်တၢင်း။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁဝ်း လုင်း ဢွင်ႇပုၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢူးတဵင်းသိၼ်ႉ။ ဢူးတဵင်းသိၼ်ႉသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႃးယူႇတီႈပၢင်သဝ်း ဝတ်ႉသူၺ်ႇ မိၼ်ႇတႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵျွင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉတႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ် မၼ်းပဵၼ်ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈတႆး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တႆးတေႃႇတႆးလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇႁပ်ႉၸွႆႈဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5 ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ပၢႆႈမႃးမီး 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ၸင်ႇႁႃမီး ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မႃးၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၼႆႉၵူၺ်း။

ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈမႃးလူႇ မႃးၸွႆႈၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်လႄႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ႁၢမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ပေႃးငဝ်းလၢႆးလီၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇ ပေႃးလီ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း 3-4 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ သူၺ်ႇမိၼ်ႉတႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းတူၺ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ ၶူဝ်းႁေႃၶူဝ်းႁိူၼ်းၶဝ် လူႉလႅဝ်ႁၢႆပႅတ်ႈမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပီၼႆႉ ၸင်ႇဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 77 တင်း သိုၵ်း TNLA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း