Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 400

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 400 မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ့်တူႈ

ဝၼ်းတီႈ 25-26/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး၊ ပၢင်ၶႅမ်၊ ၼမ်ႉပၢႆ၊ ၼႃးၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ဝတ်ႉၵုင်းၽြႃး လႄႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း မိူင်းမူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵူၼ်းပႆၢႈၽေးသိုၵ်း 

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်း။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼမ်ႉတူႈၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈယူႇ။ ဢၼ်ၶဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁေႃၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်၊ မႆႈၸႂ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆသေတႃႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး၊ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 300 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈလွႆပေး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 67 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း