Sunday, July 21, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း 4,000 ပၢႆ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမိူင်းတႆး

Must read

ၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉပီၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း 4,000 ပၢႆဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇပလိၵ်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ပလိၵ်ႈ တႃႇတေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ 4,000 ၵေႃႉၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢူးသူဝ်းထုၼ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ပလိၵ်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 3 တွၼ်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ၊ တွၼ်ႈသွင်သမ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလႄႈ ဝၢႆးလင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တေသူင်ႇႁႅင်းပလိၵ်ႈၵႂႃႇယူႇ တီႈၵူၼ်းယူႇၼမ်/ ဢႅဝ်ႇၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵျွင်းၽြႃး၊ ၼွင်၊ တႃႈလူတ်ႉ၊ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ သူၼ်မွၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽေးဢုၿၢတ်ႈ(ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) လူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တေတိတ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ တီႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – 7day

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း