Monday, June 5, 2023

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ သႂ်ႇထူင်ယဵတ်ႈမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး မိူင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်း၊ ႁေႃႈလတ်းၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇတီႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵူၼ်းၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈ 3 မိၼိတ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉသႂ်ႇထူင်ယဵတ်ႈမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး 13/10/2022

လိုၼ်းသုတ်း ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းလႆႈရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမူးသိူဝ်း ဢႃယု 34 ပီ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈထူင်ယႃႈမႃႉ 20 ထူင်။ 1 ထူင်မီးယႃမႃႉ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ။ တင်းမူတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။

- Subscription -

ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆပရႅတ်ႉသ် တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -ပလိၵ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ ပၢႆႉမၢႆဢၼ်ပွမ်။ ယႃႈမႃႉဢၼ်တီႈလႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်မိၵ်ႈ 999 ။ ပဵၼ်ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉမူးသိူဝ်းလႅင် ၾင်ႇတေႃႇၼႃႈမႄႈသၢႆ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်း မႄႈၾႃႉလူင်။ ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉသႂ်ႇထူင်ယဵတ်ႈမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး 13/10/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႈဝဵင်းလူပ်းပူႇရီႇမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃး၊ လုၵ်ႉတီႈၵဵင်းႁၢႆး ဢၢၼ်းသူင်ႇၼႂ်းဝဵင်းလူပ်းပူႇရီႇ ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉ လၢႆလၢႆ တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ရူတ်ႉၵႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း