Saturday, June 15, 2024

လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ႁၢႆလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်

Must read

လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃးၼႆသေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ႁၢႆလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ် လုၵ်ႈ လၢၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းႁိူၼ်း  မႆႈၸႂ်။

Photo: လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ဢႃယု 56 ပီ ဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ႁၢႆလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်

 ဝၼ်းတီႈ 14/8/2022 လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ   လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ဢႃယု 56 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ  ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လူင်မူၼ်း သေ ႁၢႆၵႂႃႇ။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁႃၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်။   

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်း ၵႂႃႇၼွၼ်းၼႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်းၼႆႉ။  ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၼႃးယဝ်ႉ 4-5 ဝၼ်းၵေႃႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း။  မၼ်းတႄႉဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃး။   မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်မီးတၢင်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်း  ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃတူဝ် လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၼႂ်းထုင်ႉ မိူင်းယေႃ၊ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ တီႈဢၼ်မၼ်း ၵႆႉၵႂႃႇၵႆႉပႆ၊ ထၢမ်တီႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၵူႈဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။   လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးဝႆႉ 2 ၵေႃႉ  ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ် လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ထူပ်းႁၼ် လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် တီႈမၢႆၾူၼ်း – 09770854206 ၊ 09445546202 ၼႆႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း