Wednesday, December 7, 2022

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း သီႇပေႃႉ ႁၢႆလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူးပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။

Photo: ၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း ဢႃယု 19 ပီ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ

ၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း ဢႃယု 19 ပီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဵတ်ႇၼႃးမူၼ်း ဢိူင်ႇဢူမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2022 မႃးတေႃႇထိုင် 23/6/2022   မီး 21 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ  ။

လုင်းဢွင်ႇလ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ထူပ်းတၢင်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 2 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းတႄႉ ၵပ်းႁႃမၼ်းၼၢင်းလႆႈယူႇ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၵပ်းၸူးထၢမ်လုၵ်ႈၶႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၽႂ် ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် မၼ်းၼၢင်းဝႃႈ လၢတ်ႈၼႄဢူႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢူးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်ႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆဝႃႇ ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄၶႃႈ။ ဝၢႆးလင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်းၸူးၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း ဢႃယု 19 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇလ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၵေႃႉယႂ်ႇသုတ်း တင်းမူတ်း မီး ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 7 ၵေႃႉ  ။

“ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈတႄႉ ၶႂ်ႈသင်ႇၾၢၵ်ႇထိုင်တႄႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်/ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးတီႈႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ။  ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ် ။ မႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီ ၸႂ်တိတ်းလုၵ်ႈယိင်းယူႇၵူႈၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ”-  လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇလ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ၽွင်းၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် တၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း  ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉသင်။   ဢမ်ႇလႅပ်ႈလၵ်ႉပၢႆႈၸွမ်းၸူႉၸွမ်းၽူဝ်။ မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇပႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵေႃႉပဵၼ် ပေႃႈၵပ်းႁႃၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ လုင်းဢွင်ႇလလၢတ်ႈ။

ၽွင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မၢႆမီႈဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်း၊ ၵူၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ် လၵ်ႉၸူၼ်ၼမ်။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵႆႉၺႃးၵဝ်းလႅၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း