Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း လင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ (ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ) ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ယွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၺ်း ၊ ၵွပ်ႈၼႆၵၢၼ်ငၢၼ်းတၢင်ႇလွင်ႈလႆႈလွတ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆဢၼ်သေ ၶွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉငိုၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼႆ တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထုၵ်ႇလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပၼ်တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတီႈယေးငိုၼ်း ၵေႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈယေးငိုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ၊ ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း ၵွပ်ႈၼႆၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းၽႂ်မၼ်းႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၼႆႉလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း