Thursday, May 30, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2017 ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် (昆明市盘龙区白龙路工商管理培训学院边寨餐厅) မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ တီႈယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ သွၼ်ၾိုၵ်း ႁဵၼ်း ၊ ပိုၼ် ၽႄႈ ၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ် October ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ထိုင်မႃး 2016 ၸင်ႇတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းၼႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May ပီ 2016 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး တင်းသဵင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်၊ 4:30 – 5:30 သမ်ႉလဵင်ႉ လူပီႈၼွင်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး၊ ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 6:30 မူင်းသမ်ႉ တႄႇပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းတၢင်းၵႃႈဝႅၼ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇႁူႉဢွင်ႈတီႈမၼ်းလႄႈသင် ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်း သိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း-18387190401 / မၢႆ-ID(Wechat) : 2746735075 ၸိုဝ်ႈသဵင် – 板永生 (ပၢင်ႉရူင်ႇသဵင်း) တီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း