Saturday, May 25, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ဝႆထပ်းၵၼ်သီႇပွၵ်ႈ

Must read

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်း 3-4/02/2018 ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ -ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းႁၢင်ႇယၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၼပ်ႉသိပ်းလၵ်ႊၵီႊလူဝ်ႊၵူၺ်းသေ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆမၼ်း ယွၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး-ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇထႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း (ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 3) ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 22:29 မူင်း၊ တႅၵ်ႈတၢင်းႁႅင်းလႆႈ 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းယူႇႁၢင်ႇယၢၼ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်တူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆမွၵ်ႈ 42 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ပွၵ်ႈသွင် မိူဝ်ႈယၢမ်း 22:43 မူင်း၊ တၢင်းႁႅင်း 3.3 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းယူႇႁၢင်ႇယၢၼ် ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆမွၵ်ႈ 16 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 01:14 (ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 4) တၢင်းႁႅင်း 4.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇႁၢင်ႇယၢၼ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆမွၵ်ႈ 41 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇမွၵ်ႈယၢမ်း 04:45 မူင်း၊ တၢင်းႁႅင်း 2.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းယူႇႁၢင်ႇယၢၼ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်တူၵ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆမွၵ်ႈ 35 ၵီႊလူဝ်ႊ -ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2011 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်းႁႅင်း 7.8 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းသိုဝ်ႇမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်း 73 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 200 ၵေႃႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ မီးလွင်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း