Tuesday, May 21, 2024

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ပိူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး

Must read

ၸုမ်းတႆးလၢႆၸုမ်း ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပွႆးတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း (ၵထိၼ်ႇ)လႄႈတူၼ်ႈငိုၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽရႃႊထၢတ်ႈၸေႊၻီး (ၵွင်းမူး) ။

ဝၼ်းတီႈ 04/11/2017 ၸုမ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉသီၻွၼ်ႊလူႇ (ဝတ်ႉမႄႈၵႃႉ) ဢိူင်ႇတရၢတ်ႊယႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ (ၵွင်းမူး) ၽရႃႊထၢတ်ႈၸေႊၻီး ၵိုၵ်းဝတ်ႉ ၊ တေလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းမိူဝ်းတၢင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ/ယၢင်းလႅင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၽူင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႆႉ ပိူဝ်ႈသူင်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးတႆး ႁႂ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆး တီႈဝတ်ႉမႄႈၵႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ သင်ပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈၸိုင်ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ် 12 ၵူႈပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ၊ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ၼင်ႇၵႃႈဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈ။

ႁၢင်ႈ – ၸၢႆးဢုမ်ႈၶိူဝ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း