Saturday, May 25, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးလွင်ႈတဵၼ်း / တွပ်ႇတႅၼ်းၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိၵ်ႈမၢႆတႆးတင်းၼူၵ်ႉတူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈမွၵ်ႇလွင်ႈတဵၼ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပိင်း “ ပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း” ။

ဝၼ်းတီႈ 04/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး 150 ပၢႆ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိၵ်ႈမၢႆၶွင်တႆး ဢိၵ်ႇပႃး တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၼူၵ်ႉ/တူဝ်း တႄႇဢဝ်ၽၵ်းတူတႃႈပႄး ထိုင်ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသိူဝ်ႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (สภาชาติพันธุ์ ไทยใหญ่) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ။ လိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ တင်းၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈမွၵ်ႇတင်းႁဝ်းၶႃႈမႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇဢဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၢႆႉပႃးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 3 ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 ပီ။ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႂ်တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈမႃးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်လႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၼ် ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ႁဝ်းႁႃးၵူႈၵေႃႉ သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လိူၼ် 12 မူၼ်း (ၼႂ်းဝၼ်းလွႆႉၵရႃႇထူင်း) တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူၼ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈပႃး ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸဵမ်ယိင်း/ၸၢႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်း ၼုင်ႈတႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၼႄပႃး တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်းလႄႈ လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း