Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း သိုဝ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Su-30 ၶွင်ရတ်ႉသိူဝ်ႊ 6 လမ်း

Must read

ရတ်ႉသျိူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးသေၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဝႃႈ ရတ်ႉသျိူဝ်ႊတူၵ်းလူင်းၶၢႆပၼ် ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းသႅၼ်း Su-30 တင်းမူတ်း 6 လမ်း ပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 20/01/2018 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ႊၵေႊ သျွႆႊၵူႊ (Sergei Shigu) ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းရတ်ႉသိူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ။ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ / ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊၵၢၼ်သိုၵ်း (Military Technology)။ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်ၵၼ်လႄႈသင်၊ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Su-30 တင်းမူတ်း 6 လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵိုၵ်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ႊၵေႊ သျွႆႊၵူႊ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်တီႈ 22/01/2018 ၼႆႉ ရတ်ႉသျိူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊ ၶွင်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဝႃႈ ၶၢႆႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Su-30 တင်းမူတ်း 6 လမ်း ပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းသႅၼ်း Su-30 ၼႆႉ တေပဵၼ်ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းလၵ်းလၵ်း/ၸိၵ်းထႅၼ်ႈ ဢၼ်တေၸႂ်ႉၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်။ ႁိူဝ်းဝိၼ်သႅၼ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊၸႂ်ႉပဵၼ်လၵ်းသေ ပဵၼ်ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပဵင်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ (World Class Fighter Jet) ၊ ၸႂ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ၸႂ်ႉယိုဝ်းၸွႆႈတၢင်းလိၼ်လႄႈ ၵႅတ်ႇၵင်ႈလိုပ်ႈတိုၵ်းၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ် တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ တင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ႊၵေႊ သျွႆႊၵူႊ (ရတ်ႉသျိူဝ်ႊ) မႃးယဵမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Mig-29 ၶွင်ရတ်ႉသျိူဝ်း၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2015 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Mig-29 လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းသႂ်ႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း 5 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းဢေႊသျိူဝ်ႊၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ မီးမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ၊ မႃႊလေႊသျိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၵႂႃႇယဵမ်ႈမိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2017

ၼွၵ်ႈသေသိုဝ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Su-30 ယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းမီးၽႅၼ်တႃႇတေသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ၶီႊလူဝ်ႊ (Kilo) ၶွင်ရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉတႃႇ 3 လမ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ပၵ်းပႂ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပဵင်ႊၵေႃႊ (ၵူတ်ႉၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၿင်ႊၵလႃႊ)-ၼႆယဝ်ႉ။ (ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး MGR online)

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇယဵမ်ႈတူၺ်းႁိူဝ်း ၶလၢတ်ႉၼူဝ်ႊၻႃႊ (Krasnodar) ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၸၼ်ႉၶီႊလူဝ်ႊ တီႈတပ်ႉႁိူဝ်းသေႊဝႃႊသတူဝ်ႊပူဝ်ႊ (Sevastopol) ႁိမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလမ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2016 Courtesy Ministry of Defense of Russian Federation

ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုဝ်ႇလၢႆၸုမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း တင်းမူတ်း 13,000 Billion ၵျၢတ်ႉ။ (ႁဵင်သၢမ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉ)-ၼႆယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း