Monday, June 17, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်လၢဝ်း၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈတေႃႇဝတ်းမီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ (တမ်ႇငႃႈ) ဢႃယုမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈ တေႃႇဝတ်းဝႂ်မီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵၢၼ်တမ်ႇငႃႈ (လႃႈၼမ်ႉ) ၼႆႉ မီးၽေးၼမ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈဝၢႆး သေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼမ်။ ပေႃးဝၢႆးသေပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၼၼ်ၽႂ်ပႆႇမီးဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝႃႊရႃႊၼူၼ်ႊ ပီႊတီႊဝၼ်ႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း  လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ် မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ(တမ်ႇငႃႈ) ဢၼ်လႆႈထတ်းထွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉမီး 40,991 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ပႆႇ လႆႈထတ်းထွင်ၵိုတ်း 93,089 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by MGR Online

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း