Tuesday, June 18, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ယင်းပႆႇပိုတ်ႇ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ထႅင်ႈယူႇ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ် ႁိုင် 4 ဝၼ်းၼႆႉ ယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ထိုင် 5/3/2020 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 9 မိူင်းၼွင် ဢိုတ်း သဵၼ်ႈ တၢင်းၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ ပၼ် ၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈလီ ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၵဵတ်ႉ မိူင်းၼွင်ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းၵေးသီး ၵႂႃႇမိူင်းၼွင်ႉတႄႉ ၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းၼွင်မႃးတၢင်းၵေးသီးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးတၢင်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ပေႃးမႃးသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၵိုင် – ၵေးသီးသမ်ႉၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်းတေၵူတ်ႉ၊ လွႆၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ဝႃႈ ၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵေးသီးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း ၵမ်းဢိတ်း ၵမ်းဢွတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီးၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး တၢင်းလွႆႁူၼ်းတိုၵ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ။ သဵင်ၵွင်းတႄႉ ယဵၼ်ဝႆႉ ယူႇၶႃႈ။ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 100 ၼႆႉ ၽိူဝ်ႇပွၵ်ႈမႃးၵိုတ်းၵူၼ်း 10 ၵေႃႉ 20 ၵေႃႉၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS/SSA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 တၢင်းပွတ်းလွႆ တွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း – လွႆႁူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်း သွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ် တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS ၵေႃႈ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းၸုမ်း PPST ဝႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း