Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူး ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

သိုၵ်းလွႆ TNLA တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆသီႇပိတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူး သွင်ၾၢႆႇ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း 92 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆသီႇပိတ်ႈ ဢိူင်ႇၵိဝ်ႇသေႃႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 92 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 17 လင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇလီးသူး ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸုမ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၢၼ်ႈ တင်းလွႆ လေႃႇၵၼ်။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ မႃးမီးဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆသီႇပိတ်ႈသေ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈၸူး သိုၵ်းလွႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သွင်ၾၢႆႇလႆႈ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆသီႇပိတ်ႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၸူးၼႂ်းဝဵင်း တင်းဝၢၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈမဵတ်ႉတႃႇၽွင်ႊၻေႊသျိၼ်ႊ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼိုင်ႈလိူၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးထႅင်ႈ တႃႇ 4 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1000 ပၢႆ။ ထိုင်မႃးယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ယူႇ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း