Sunday, July 14, 2024

တႃႇတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

Must read

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်း ယင်းပႆႇတႅတ်ႈတေႃး။

ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၼွႆႇဝႃႇတီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်းတီႈလႄႈ လွင်ႈတေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ်တႅတ်ႈတေႃးလႆႈ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 7-9/1/2018 ၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးၸိုင် လွင်ႈတေ ၵႂႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း သင်ဝႃႈ တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵေႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 တီႈၼေႇပျီႇ တေႃႇ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၸွမ်း သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၼႆၵေႃႈ လွင်ႈတေတၢင်ႇ လၢတ်ႈဢမ်ႇမီး သင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၶႂၢၵ်ႈတီႈယူႇတီႈၼွၼ်း၊ တီႈဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇၵူၼ်းတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼ်ႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းတႆးၼႆသေ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃၼွႆႇဝႃႇတီႇ တေႃႈလဵဝ် ႁူင်းႁေႃ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂၢၵ်ႈႁွင်ႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁွင်ႈၼမ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၶႃႈသမ်ႉ ႁူင်းသဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ဝႃႈႁိူၼ်းၽႂ်တေႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶႅၵ်ႇၼွၼ်းလၢႆၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈႁူင်း 4 ၸၼ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵေႃႈလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လၢႆမုၵ်ႉၸုမ်းသေ လူင်းၵဵပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-24/12/2017 ။ သမ်ႉၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ၸွမ်းႁႄႉ ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၸတ်းႁဵတ်း လႄႈလႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇလၢႆပၢင်၊ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆလႄႈ သင်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၶေႃႈဢုပ်ႇၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း