Sunday, July 21, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း သုမ်ႉယၢမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတၢႆ 15 မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း သုမ်ႉယၢမ်း မူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ယလႃး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆႁိမ်း 20 ။

Photo Credit to Yala Post – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈသုမ်ႉယၢမ်းမူႇဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း လႄႈႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ သူင်ႇႁူင်းယႃ

ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းသုမ်ႉယၢမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉသတဝ်း ဢိူင်ႇလမ်းၽယႃး ဝဵင်းယလႃး ၸေႈတွၼ်ႈယလႃး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပႂ်ႉယၢမ်းတၢႆ 14 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉမီးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ယလႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လႄႈတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပီႇတုၸိတ်ႉ) ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပႂ်ႉယၢမ်း။ ပဵၼ်ၽွင်းဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉမႅၼ်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆမၢတ်ႇၼမ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်တၼ်းၾၢင်ႉမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈထွႆဢွၵ်ႇ။

Photo Credit to ThaiPBS – ႁၢင်ႈသုမ်ႉယၢမ်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၵူၼ်းသၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း။ တီႈႁိမ်းၸမ်ပွမ်ႈယၢမ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ၽဝ်မၢၵ်ႇယၢင်လူတ်ႉၵႃးဝႆႉ၊ ဝၢင်းလဵၵ်းမႆႇၼႃးဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇ  ႁူႉဝႃႈပၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းလႂ်။

သၢမ်ၸေႈတွၼ်ႈ ပတ်ႇတႃႊၼီႊ၊ ယလႃႊ၊ ၼရႃထိဝၢတ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆးတွၼ်ႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းမလေးသျႃး။ ထုင်ႉၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းမွတ်ႉသလိမ်ႇ ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ မီးပၼ်ႁႃလႄႈလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉမႃးတႃႇသေႇ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း