TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
31

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။

ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA
Photo by – RCSS/ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA

ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ“ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းမိူင်းငေႃႉ 2 ပွၵ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းTNLA ၵမ်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ RCSS တင်း TNLA ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽိုတ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ TNLA လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ“ ဝၢႆးသေ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်း TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မႃးတင်း ၼမ်တႃႇတင်ႈၸႂ်လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇ ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်း ဝူဝ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈပီ 2015 သေ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တင်းသွင် ၾၢႆႇ မၢပ်ႇၼႄးၵၼ် မႃးတႃႇသေႇ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ TNLA လႄႈ RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။


eastern_breeze
SHARE