TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
34

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – Owner

ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းဝူဝ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ“ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်/ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ မိူဝ်ႈ ဝႃး RCSS တင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၸမ် 2 ၸူဝ်ႈ မူင်းၵႃႈၼႆႉ။ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်မႃးယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇ ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တင်း သွင်ၾၢႆႇ လူဝ်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်သေႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇၸွမ်းၵၼ် ၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈပီ 2015 သေ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တင်းသွင် ၾၢႆႇ မၢပ်ႇၼႄးၵၼ် မႃးတႃႇသေႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ထၢင်ႇတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃး TNLA တင်း RCSS လႅပ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ၊ ပဵၼ်ႁိုင်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ TNLA လႄႈ RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း တိုၵ်းဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။


eastern_breeze
SHARE