Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တပ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ ရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 291 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈတၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

photo by – Khao Ai Luu Tuue/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2019

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းတူင်ႈၼႃႈ တၢင်းပွၵ်ႉလူင်ၶၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ ယူႇဝႆႉ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 291 တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ ဢၼ်မႃးယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် 3 ၸုမ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်း ဢူၺ်းလီၶဝ် မႃးယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵဵင်းႁုင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸင်ႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇတီႈတပ်ႉ မၢၼ်ႈ 291 ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽႄႁဵတ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလွႆလဵင်းၵေႃႈမီးၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Hsipaw Update News & WYP/ ၶူဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ဢၼ်ၺႃးယႃႉလႅဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ငိၼ်းသဵင်ယိုဝ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇယူႇ။ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉပေႃးတၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉယူႇၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၶူဝ် 31 လၵ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၺႃးယႃႉလႅဝ်။ ရူတ်ႉ 12 လေႃႉ၊ ရူတ်ႉယႂ်ႇ၊ ရူတ်ႉလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵၼ် တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း