Wednesday, March 22, 2023

ႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  2 ၵေႃႉ

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 10/7/2019 ဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  မီး 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to The People’s Voice

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10 မႃး သမ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၺႃး မႅင်း H1N1 မီး 4 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈ ၵေႃးလဵၵ်ႉပၢႆးပၺႃႇ ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵတ်ႉလေႃႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းလူင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇမၼ်း။ တီႈႁူင်းယႃမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ၶူပ်ႇ ၶႃပီႈ ၼွင်ႉ သွင်ၵေႃႉ။  တီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 ၼႆႉမီး 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်တီႈ မူႇၸေႈ ၊မၢၼ်ႈတူင်ႈ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတႄႉ ပႆႇႁၼ်လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီး။ – တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းလၢတ်ႈ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် H1N1 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶိုၼ်းယူတ်းယႃပၼ်လၢႆးတၢင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလႂ် ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်သေ  ၵူတ်းထတ်းယူတ်းယႃၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၼၼ်ႉ မီးမေႃယႃတဵမ်ထူၼ်ႈ ၽူႈလုမ်းလႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ဢိၵ်ႇ လိူတ်ႈ ဢမ်လူဝ်ႇထႅမ်မီးၵုမ်ႇထူမ်ႈၵူႈမဵဝ်းဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီး ၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 ၼႆႉမီး 517 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 ၼႆႉမီး 186 ၵေႃႉ။ တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 34 ၵေႃႉ  ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉ H1N1 ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊  လိူတ်ႈလိူဝ်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းသဵၼ်ႈလွတ်ႇထူၺ်ႈၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။

ပိုင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇ – ၶမ်းသႃးငၢဝ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း