Sunday, July 14, 2024

ၽွင်းလူင် ၾၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လူတ်းလူင်း 17 %

Must read

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶူင်းၵၢၼ်လႄႈ ၾၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း လွင်ႈၽၢၼ် ၵိၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 မႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် လူတ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 17 ပိူဝ်ႊသဵၼ်ႊ (%) ၼႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/12/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၾၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းတင်း ၸုမ်းယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၵၢၼ် ထတ်းသၢင်လွင်ႈၵူၼ်းၽၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း Max Hotel တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထတ်းတူၺ်းၸိုင် မိူဝ်ႈပီ 2004-2005 ၼႆႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၽၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈမီး 48.2 %။ ထိုင်မႃး 2015 သမ်ႉ မီး 32 % တေလႆႈဝႃႈ လူတ်းလူင်း မွၵ်ႈ 17 % ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ထတ်းသၢင် ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထတ်းသၢင်တူၺ်းတီႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ်၊ လွင်ႈရႃႇသီႇဢုတု၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸိူင်ႉၼႆႉၵေႃႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵႅမ်ၽွင်းလူင်၊ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၾၢႆႇ ၸီႉသင်ႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၶဝ်။ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ၊ ၸုမ်း INGOs ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၾၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢူးသႅတ်ႉဢွင်ႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တွၼ်ႈဢေႊသျိူဝ်ႊပႄႊသိၾိၵ်ႊ လႄႈ ၾၢႆႇၸီႉသင်ႇယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – သျိၼ်းႁႃ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း