တႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢႆၾၢင်)ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶေႃႈမုၼ်းယူႇ

0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပွင်တႃႇတေလႅၵ်ႈဝတ်းဝႂ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း (နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်)ပဵၼ် ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Smart Card) ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်။ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶေႃႈမုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Myanmarnews – ဢူးဢေးလုၼ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း

ဢူးဢေးလုၼ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ ဝႂ် လဵဝ်လႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်လုမ်းၵၢၼ်ၸႆးလႆႈတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶပ်းၶိုင်တႃႇႁဵတ်းပဵၼ်  E  id ဢွၼ်တၢင်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈႁဵတ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ယူႇလႄႈ  ပႆႇၸၢင်ႈလူင်း မိုဝ်းလႆႈ  ။ ဝၢႆးလင် ႁဵတ်းပၼ် E  id ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ ဢဝ်ပိူင် NIV သေၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်းတူဝ်လီလီသေ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈပိူင်ဝတ်းဝႂ် (မၢႆၾၢင်) သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ လၢႆလၢႆဢၼ်သေ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ပၼ်ၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ။ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉပၼ် သပ်ႉၶွမ်ႊမတီႊ 6 ဢၼ်ယဝ်ႉ။ တိုၵ်ႉၸၼ်ၽႅၼ်မၼ်းယူႇ။ ပေႃးၸၼ်ၽႅၼ်မၼ်းယဝ်ႉတႄႉ တေတႄႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ”  ဢူးဢေးလုၼ်ႇလၢတ်ႈ​တီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း (ဢၼ်မႂ်ႇ) 6 လၢၼ်ႉ 7သႅၼ်ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီ 2019 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ တေၶိုၼ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇမီးဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆတႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီး  55 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ၽူႈၸၢႆးမီး 25 လၢၼ်ႉပၢႆလႄႈ ၽူႈယိင်းမီး 27 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

 

Ref; Myanmarnews

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE