Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 150 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 152 ၵေႃႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 28/02/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးပုင်ႇ၊ လွႆသႃႇ၊ ၼွင်လႅင်လႄႈ ၵွင်းႁုင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝတ်ႉ တင်းမူတ်း 152 ၵေႃႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၼႆဝႃႇ။ တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ထၢင်ၽၢႆႈ(ႁွင်ႈသူမ်ႈ) ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၵူၼ်းၼမ်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈ သြႃႇလူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းထႅင်ႈ 10 ႁွင်ႈ တႃႇၽူႈၸၢႆး 5 ႁွင်ႈလႄႈ တႃႇၽူႈယိင်း 5 ႁွင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝႆႉ ပၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးငိုၼ်းဝႆႉဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း သင်မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် တီႈၸမ်ၵႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၽွင်ႈၵေႃႈယိုင်ႈၶႅၼ်း လီ တေလႆႈၸဵဝ်းယဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ႁွင်ႈၽၢႆႈ(ႁွင်ႈသူမ်ႈ) ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်မေႃႈၶဝ်ႈ(ၼႃႈႁိူၼ်း) ဝႃႈၸိုင် တင်းမူတ်း 54 ၼႃႈႁိူၼ်း၊ ၽူႈၸၢႆး 55 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 97 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 152 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,146 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇ ၶေႃ 41 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼမ်ႉသိမ်ႇ 58 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ 780 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်း ၸၢၼ်း 63 ၵေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း 204 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း