Thursday, June 20, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

ဝၼ်းတီႈ 26/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတႃႇ သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထုင်ႉယိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၼႆႉ ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇၼႃႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃၼမ်ၼမ် ၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈၸွႆႈသေၵမ်း ႁဝ်းၶႃႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ၊ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢေႃႈ၊ ပေႃးပဵၼ်လႆႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈမီးၵူႈဝဵင်း ” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016 ယၢမ်းလဵဝ်မီးမေႃသွၼ် 3 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ပၢႆးၼပ်ႉလႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်သေၶိုင်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo by Sai Lang Herng LaiKha

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း