Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႄႈလိတ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇReuter ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉသေ မိူင်းႁူမ်ႈ  တုမ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ။ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉ 3 ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈတီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ ။ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img