Tuesday, June 18, 2024

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

Must read

USA ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႄႈလိတ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇReuter ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉသေ မိူင်းႁူမ်ႈ  တုမ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ။ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉ 3 ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈတီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးမိူင်းတႆးႁဝ်းလႄႈ ဢၼ် USA ၶဝ်ၸီႉၸမ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵိုင်ႇငၢမ်ႇယူႇ ၊ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ ၊ ဢမ်ႇပႆႇမီး    လွင်ႈလီၶိုၼ်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇထိုင် တီႈယိူင်းမၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ႁၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼႂ်း 2018 ၼႂ်း 187 ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၸတ်းမၢႆ ပဵၼ်3 ၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈ မၢႆ 1ပွင်ႇ ဝႃႈလီတီႈသုတ်း မၢႆ 3 သမ်ႉၺၢမ်ႉတီႈသုတ်း။

တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉမၢႆ 3 ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈယူႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႈလမ် USA ၸၢင်ႈပူတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈလိူဝ် – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း