Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Marbarg

တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ မႃႊပၢၵ်ႉ ၽႄႈၸပ်းၵၼ်တီႈဢႅပ်ႉၾရိၵ ၵူၼ်းတၢႆၸမ် 10

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မႃႊပၢၵ်ႊ Marbarg , လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်တီႈမိူင်း Equatorial Guinea မိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵ မီးၵူၼ်းတၢႆထိုင် 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မႃႊပၢၵ်ႊၼႆႉ တႄႇလၢမ်းၽႄႈမႃးၼႂ်းႁူဝ်ပီၼႆႉၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img