Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

CSSU တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

CSSU တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးCSSU တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တေႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 2019 တေမႃးၼႆ့ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇၶၢႆ့လၢႆႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CSSU...

Latest news

- Advertisement -spot_img