Monday, May 20, 2024

CSSU တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

Must read

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးCSSU တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တေႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇ။

Photo by SHAN/ CSSU တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 2019 တေမႃးၼႆ့ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇၶၢႆ့လၢႆႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃ့မႂ်ႇလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CSSU ၵူႈၸုမ်းယဝ့် တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈၼႆ့ ၊ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈတႃႇပီတေမႃးတေပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ပႆႇႁူ့ ပေႃးပၢင်ၵုမ်ယဝ့်ၸင်ႇတေႁူ့တႅၵ်ႇလႅင်း ၊ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၼၼ့် ၵေႃ့လဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ႁဵတ်းၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးၽွမ့်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ့်” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC [ဢၼ်မီး SSPP/SSA ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ)၊] ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး-မိူင်းထႆး (Shan CBOs, Thailand) ႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2013 ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇ ၸီႇမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (ESSDDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး၊ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်သိုင်ႇၾိင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး (NGSS) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး-မိူင်းထႆး (TNAT)၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း။

CSSU ၼႆ့ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈပဵၼ်တူဝ်ၶပ့်သေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2013 တေႃႇ2016 ပဵၼ်RCSS/SSA ႁပ့်ႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2017 တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇတႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢမ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်း ႁပ့်လႄႈယူႇတီႈ SSJAC လႆႈႁပ့်တႅၼ်း။ ပီ 2018 ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸင်ႇမႃးႁပ့်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း