Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Casino

ဢူငဝ်းယႂ်ႇ Casino  ၼႂ်း Mafia  လႄႈ Gang Call Center

တူင်ႇဝူင်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တႃႉတၢႆးတေႃႇလူၵ်ႈ ၶီႇၼိူဝ်ၸိၵ်းၸွမ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈတင်းၼမ် ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ပႅတ်ႉလွၵ်ႇလႅၼ်ၽူႈၵူၼ်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ လူႉသုမ်းသေႁၢႆငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃ ဢၢႆႈၸွပ်ႇၸၢင်ႉပႅတ်ႉပေႃးႁွင်ႉပူႇ။ ၵႅင်ႉ(ၸုမ်း)လွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လူၺ်ႈၵၢၼ်တၵ်ႉတၢႆးယွၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်သႄႊ ႁႃလၢႆးႁူႉမၢႆ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် မၢႆပပ်ႉယေးငိုၼ်း သူၼ်းတုမ်ၼၢဝ်ႉၼွင်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလၢႆး ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၼမ် မၢၵ်ႈမီးဝႆး ဢမ်ႇဝႃႈၵဵဝ်ႇတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵၢၼ်လွင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵၢၼ်လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်းဝႃႈမီးၸူၶ်ႈလၢၽ်ႈ ၵူႈပိူင်ၵူႈလၢႆးလႄႈၸၵ်ႉၸုင်ဢွၼ်ၼမ်းၼၢဝ်ႉၼွင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img