Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် ၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် ၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တၢႆ

ၸၢႆးတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇၺႃးပေႃ့ထုပ့်ထိုင်တီႈလႆႈလူ့တၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ26/02/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaosod ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင့်ၽိူၵ်ႇ လႆႈႁပ့်ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး - ထႆးၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢင့်မွႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၸိုဝ်ႈႁွင့် ၸၢႆးၸၢႆး လုင်းၶမ်း ဢႃယု...

Latest news

- Advertisement -spot_img