Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼွင် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၶႃပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆးတူၼ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 37 ပီ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင် တီႈဝၢၼ်ႈပိုင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်းပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႂ်းၼွင် ယွၼ်ႉၶႃမၼ်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img