Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႃၵူၼ်းႁၢႆ

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃၵူၼ်းႁၢႆ

(ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈၶႅၼ်းတေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်း) ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယုၶၢဝ်ႉၵႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၽႂ်ႁူႉၸၵ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႇ ပွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14.7.2020 ၼႆႉ  လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆတွင်းဢိူင်ႇမိူင်းတဵမ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတေၵႂႃႇႁႆႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ။   တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၸွမ်းႁႃ ယင်းပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း လႄႈပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်။ ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img