Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၼ်တူဝ်တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁၼ်

ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းၵဵၵ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃး ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈတႂ်ႈလၵ်းသဝ်ၾႆး ၶွင်ၾူၼ်း MPT ႁိမ်းၵဵၵ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img