Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇၽွၵ်ႈယႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈၽွၵ်ႈယႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img