Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းဝၼ်းတီႈ 1/2  ၼႆႉတေၺႃးယိုတ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁိူၼ်း ၊ ၽႂ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ  တေၺႃးၶွၵ်ႈ 3 ပီတေၺႃးယိုတ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။   ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ တၵ်းလႆႈပိုတ်ႇၶၢႆဢမ်ႇထၢတ်ႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 - ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵေႃႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃးထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img