Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်/ၾိုၵ်း ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႇႁၢၼ်ႉ Covid 19

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်/ၾိုၵ်း ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႇႁၢၼ်ႉ Covid 19

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်သွၼ်/ ပၢင်ၾိုၵ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်းၵိုၼ်း ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ Covid 19။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ၊ ပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ၊ ပၢင်သွၼ် ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img